گیاه شناسی این قسمت: گل انار

– گل انار : گل انار درخچه ایی زینتی است و 3 تا 4 سال دوام دارد و از طریق قلمه و بذر می توان آن را تکثیر کرد . این درخچه زینتی از اول فصل بهار تا ..

گل انار : گل انار درخچه ایی زینتی است و 3 تا 4 سال دوام دارد و از طریق قلمه و بذر می توان آن را تکثیر کرد . این درخچه زینتی از اول فصل بهار تا پایان تابستان گل دهی دارد خاک مخصوص ی نیاز ندارد و در هر خاکی رشد می کند . برای تکثیر این گل هم می توان از بذر تا گل استفاده کرد به این صورت که بذر داخل گل را در فصل تابستان جدا کنید و بعد از خشک کردن بذر داخل خاک بریزد و یا از پا جوشهای این درخچه می توان استفاده کرد . ارتفاع آن به چهار متر می رسد هر س پذیر و به گرما و کم آبی مقاوم است

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: