گیاه شناسی این قسمت: پوتوس

– پوتوس از خانواده گل شیپوریان، و بومی جزایر سلیمان است. این گیاه را در گلخانه های گرم نگهداری و تکثیر می کنند، ارزش تزیینی آن مرهون رنگ ه..

پوتوس از خانواده گل شیپوریان، و بومی جزایر سلیمان است. این گیاه را در گلخانه های گرم نگهداری و تکثیر می کنند، ارزش تزیینی آن مرهون رنگ های ابلق مرکب زرد تند و سفید مایل به کرم است. پوتوس از گیاهان آپارتمانی بالارونده می باشد.زیرخانواده ای که پوتوس به آن تعلق دارد برگ انجیری است.گیاه پوتوس نور زیاد و آفتاب غیر مستقیم را می پسندد.مخلوطی از لوم ، خاک برگ و ماسه ، بستر مناسبی برای پوتوس است.5 تا 7 روز یک بار آبیاری شود.تکثیر در این گیاه بوسیله قلمه صورت می گیرد

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: