نبرد به یاد ماندنی آشیل و هکتور

– نبرد به یاد ماندنی آشیل و هکتور، در فیلم تروی جالب هست بدونید که برد پیت و اریک بانا در این مبارزه از بدل استفاده نکردند. این دو با هم قرا..

نبرد به یاد ماندنی آشیل و هکتور
نبرد به یاد ماندنی آشیل و هکتور - Shefagroup

نبرد به یاد ماندنی آشیل و هکتور، در فیلم تروی جالب هست بدونید که برد پیت و اریک بانا در این مبارزه از بدل استفاده نکردند. این دو با هم قرار گذاشتند که حین ضبط هر کس بطور تصادفی به دیگری صدمه بزنه، مبلغی رو بپردازه. 50 دلار بابت هر ضربه سبک، و 100 دلار برای هر ضربه سنگین. برد پیت نهایتا 750 دلار به اریک بانا پرداخت!

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: