مصاحبه گلشیفته فراهانی با بی بی سی فارسی در خصوص فیلم جدیدش"پترسون" به کارگردانی جیم جارموش

– bloofun

مصاحبه گلشیفته فراهانی با بی بی سی فارسی در خصوص فیلم جدیدش"پترسون" به کارگردانی جیم جارموش
مصاحبه گلشیفته فراهانی با بی بی سی فارسی در خصوص فیلم جدیدش"پترسون" به کارگردانی جیم جارموش - Bloofun

Bloofun
مصاحبه گلشیفته فراهانی با بی بی سی فارسی در خصوص فیلم جدیدش"پترسون" به کارگردانی جیم جارموش
- هنری
- جارموش, جدیدشپترسون, جیم, خصوص, گلشیفته, فراهانی, کارگردانی, فارسی, مصاحبه, فیلم
- دوشنبه، ۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۴

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: