فینال وزن 59 کیلوگرم کشتی فرنگی گزینشی المپیک در استانبول _ حمید سوریان و حریف آمریکایی

– رقابت های کشتی فرنگی گزینشی کسب سهمیه المپیک ریو مرحله چهارم در استانبول ترکیه برگزار شد و حمید سوریان در وزن 59 کیلوگرم که پیش از این مو..

فینال وزن 59 کیلوگرم کشتی فرنگی گزینشی المپیک در استانبول _ حمید سوریان و حریف آمریکایی
فینال وزن 59 کیلوگرم کشتی فرنگی گزینشی المپیک در استانبول _ حمید سوریان و حریف آمریکایی - Afshar23

رقابت های کشتی فرنگی گزینشی کسب سهمیه المپیک ریو مرحله چهارم در استانبول ترکیه برگزار شد و حمید سوریان در وزن 59 کیلوگرم که پیش از این موفق به کسب سهمیه نشده بود ضمن رسیدن فینال و کسب سهمیه، حریف آمریکایی را شکست داد و قهرمان شد

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: