شهرزاد به روایت غزل شاکری (من و تو)

– hosseinnfg1

شهرزاد به روایت غزل شاکری (من و تو)
شهرزاد به روایت غزل شاکری (من و تو) - Hosseinnfg1

Hosseinnfg1
شهرزاد به روایت غزل شاکری (من و تو)
- هنری
- شاکری, شهرزاد, روایت, غزل
- چهارشنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۳

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: