دیالوگی ماندگار از پرویز پور حسینی

– برای رای دادن به این ویدیو، کد #51119*7* را از تلفن همراه به رایگان شماره گیری کرده و در قرعه کشی یک دستگاه خودروی آلفارومیو جولیتا شرکت نمای..

دیالوگی ماندگار از پرویز پور حسینی
دیالوگی ماندگار از پرویز پور حسینی - YTD

برای رای دادن به این ویدیو، کد #51119*7* را از تلفن همراه به رایگان شماره گیری کرده و در قرعه کشی یک دستگاه خودروی آلفارومیو جولیتا شرکت نمایید. (مخصوص همراه اولی ها)

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: