درباب نسل نو_مهمونی-جوونا رو باخاک یکسان میکنه خخخ(طنز)

– mortaza7khat

درباب نسل نو_مهمونی-جوونا رو باخاک یکسان میکنه خخخ(طنز)
درباب نسل نو_مهمونی-جوونا رو باخاک یکسان میکنه خخخ(طنز) - Mortaza7khat

Mortaza7khat
درباب نسل نو_مهمونی-جوونا رو باخاک یکسان میکنه خخخ(طنز)
- علم و تکنولوژی
- خخخطنز, باخاک, نومهمونیجوونا, یکسان, نسل, درباب, میکنه
- دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۰

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: