تفاوت های انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی

– برای بسیاری تفاوت میان انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی مشخص نیست. آمریکایی ها و بریتانیایی ها هر دو به یک زبان صحبت می کنند اما مانند هر ز..

تفاوت های انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی
تفاوت های انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی - Iranzaban

برای بسیاری تفاوت میان انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی مشخص نیست. آمریکایی ها و بریتانیایی ها هر دو به یک زبان صحبت می کنند اما مانند هر زبانی که دارای لهجه های مختلف است، این دو کشور نیز دارای لهجه های متفاوت انگلیسی هستند. این تفاوت به آنجا می رسد که در برخی مواقع طرز نوشتن کلمات هم در این دو منطقه فرق می کند. با دیدن این ویدیو با این تفاوت ها بیشتر آشنا شوید. 

مطالب مشابه :

اشتباهات معمول در نوشتار آکادمیک

انواع جملات در انگلیسی 

اشتباهات معمول در نامه نگاری به انگلیسی

جملات و عبارات وابسته

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: