امیلی کودکی با روحی بزرگ که موهای سرش را تراشید

– درسی برای زندگی از یک کودک سه ساله «امیلی کوچولو» یک کودک معمولی نیست. این دختر سه ساله تصمیم گرفت موهای قهوه ای-طلایی رنگ خود را به بچه ه..

امیلی کودکی با روحی بزرگ که موهای سرش را تراشید
امیلی کودکی با روحی بزرگ که موهای سرش را تراشید - Art7

درسی برای زندگی از یک کودک سه ساله
«امیلی کوچولو» یک کودک معمولی نیست. این دختر سه ساله تصمیم گرفت موهای قهوه ای-طلایی رنگ خود را به بچه های مبتلا به سرطان که موهای خود را از دست داده اند هدیه کند

والدین امیلی تصاویر کودکان بدون موی سرطانی را به او نشان داده و به او پبشنها د کردند که موهایش می تواند به ی کلاه گیسی برای یک کودک مبتلا به سرطان تبدیل شود ، امیلی با خوشحالی این پیشنهاد را پذیرفت

موقع کوتاه کردن موها به آرایشگر اصرار کرد که ابتدا موهای عروسکش را کوتاه کند و«عمو ماتیو» چنین کرد

امیلی کودکی است با روحی بزرگ

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: