اموزش بافت گلیم

– در این ویدیو برای شما نحوه بافتن گلیم رو از ابتدا اموزش می دهیم  گلیم بافی مثل قالی بافی نیاز دارد به یک دار بزرگ و بافتن تار و پود اولیه ..

در این ویدیو برای شما نحوه بافتن گلیم رو از ابتدا اموزش می دهیم 

گلیم بافی مثل قالی بافی نیاز دارد به یک دار بزرگ و بافتن تار و پود اولیه قالی . اینجا نیز با هم نحوه بر پا کردن این دار و همچنین چله کشی این گلیم رو می تونیم یاد بگیریم 

برای این کار باید از نخ هایی که مخصوص چله کشی گلیم هست استفاده بکنیم 

نحوه چله کشی گلیم برای ابتدای کار در ویدیو برای شما ارایه می شود

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: