مصاحبه مدیر وب با خانم دانشور مدیر عامل تخفیفان

– خانم نازنین دانشور کار آفرین و مدیر عامل وب سایت تخفیفان یکی از موفق ترین وب سایت های ایرانی هستند. در این ویدیو از تجربیات خود و شرایط ک..

مصاحبه مدیر وب با خانم دانشور مدیر عامل تخفیفان
مصاحبه مدیر وب با خانم دانشور مدیر عامل تخفیفان - Modireweb

خانم نازنین دانشور کار آفرین و مدیر عامل وب سایت تخفیفان یکی از موفق ترین وب سایت های ایرانی هستند. در این ویدیو از تجربیات خود و شرایط کنونی وب ایران می گویند.

با دیگران به اشتراک بگذارید:

امتیازدهی: